Helaas zijn wij i.v.m. accijnzen en BTW afdracht, verplicht bij wijnleveranties, niet in staat aan het buitenland te leveren. Wij leveren derhalve alleen naar een Nederlands adres. Dit overleggen wij graag met u.